Historie

De geschiedenis van Fanfare “Eendracht Maakt Macht” gaat terug tot het einde van de vorige eeuw, om precies te zijn 20 december 1886. Toen het volk der Heerlijkheid Oudheusden, Elshout en Hulten haar nieuwe Heer Antonius Johannes Hubertus Verhoeven plechtig inhaalde vond men blijkbaar dat er iets ontbrak om het geheel op te luisteren. In december van dat jaar namen Drikus Klein en M. Kempenaars het initiatief voor de oprichting van “Eendracht Maakt Macht”. De eerste dirigent was Michiel van Balen. Uit de toevoeging “kerkelijk” blijkt dat ook de pastoor en de jongenscongregatie destijds aan de basis van de fanfare stonden. In de Echo van het Zuiden van 4 september 1926 vinden wij ter gelegenheid van het toen 40 jarig jubileum van onze vereniging het volgende bericht:

Elshout. — Het festival belooft indien het weer wat wil mee werken, schitterend te zullen worden. Iets over de oude vereeniging, die het onderwerp der feestviering is: Aan het verslag van den secretaris ontleenen wij ’t volgende: “’t Was 5 jaar na den waters-nood 1880-1881 dat het volk van Oud-Heusden en Elshout, dankbaar van het hulp-betoon der jongeheeren Verhoeven, zijn nieuwen heer A.J.H. Verhoeven plechtig inhaalde. Grootsch was het ook op de Jongens-Congregatie. Er heerschte een blijde feest-stemming en toch, er ontbrak iets, men voelde ’t: muziek. Enkele dagen later bij de tractatie door den nieuwen heer was ze erbij: een goede trombonne. M. Kempenaars speelde Cornet, Drikus Klijn blies Trombone, enz. Dit feit gaf aanleiding tot oprichting van een muziekkorps. Enkelen kochten zelf een instrument, enkele werden geschonken, een naam werd gezocht, een bestuur gekozen, een instructeur gevonden; de fanfare “Eendracht Maakt Macht” bestond. Zes weken later werd de eerste uitvoering gegeven. IJverig oefenden ze voort onder leiding van de heeren Ant. v. d. Wiel, M. van de Leur en Jac. van Duinen, aan wie thans een woord van dank wordt gebracht. Het kleine gezelschap groeide aan onder directie van M. van Balen, dien wij als 1en Directeur hulde en dank brengen, en sindsdien zwaait thans al meer dan 30 jaar den dirigeerstok de tegenwoordige Directeur van het feest-vierend gezelschap, de heer Jan Klijn”. Het terrein gelegen achter het Broederhuis, is schitterend ingericht, zoodat men van de mooie muziek volop kan genieten.


Foto van de fanfare uit 1926

Als taak zag men het opluisteren van feestelijkheden, dat wat wij tegenwoordig onze sociale verplichtingen noemen. Na de gedwongen rust van de 2de wereldoorlog is onze vereniging meegegaan met de ontwikkelingen in de blaasmuziek en ontwikkelde zich tot een concert muziekgezelschap. In 1964 is onze slagwerkgroep gestart.

In 1981 verkeerde de Elshoutse fanfare in grote financiële nood. Nieuwe instrumenten konden niet worden aangeschaft en reparaties niet meer verricht. De ondergang dreigde. Dat nooit, moet men in Elshout gedacht hebben, de fanfare laten we ons niet afnemen. Geheel in de geest van de naam van het noodlijdende orkest “Eendracht Maakt Macht” toog men aan het organiseren, waarna de manifestatie “Elshouts Spektakel” in 1982 zijn eerste editie beleefde. Heel het dorp liep er warm voor, uit ieder gezin waren wel een of meer deelnemers bij de organisatie en realisatie betrokken. De fanfare is inmiddels gered, terwijl het evenement nog steeds een bloeiend bestaan leidt.

In 1986 startte het regionaal concours om de Langstraatcup als een initiatief van fanfare Eendracht maakt Macht. Verder kreeg de fanfare in dit jaar financiele steun van de carnavalsvereniging “Boem Boem den Bèr is los”. Deze bijdrage zorgde ervoor dat de fanfare een nieuw vaandel kon aanschaffen. Een krantenartikel hierover, verschenen op 22 april 1986, kunt U hieronder vinden.