Fanfareorkest

Voor het Fanfareorkest geldt een typische samenstelling. In tegenstelling tot een harmonieorkest kent een fanfareorkest geen houtblazers zoals klarinetten, fluiten, hobo’s en fagotten. In wezen lijkt de samenstelling van een fanfareorkest veel op die van een brassband, echter is bij een fanfareorkest wel een saxofoongroep vertegenwoordigd die men bij een brassband niet tegenkomt.

Het opvallende fanfaregeluid wordt voornamelijk voortgebracht door de bugelgroep. Zoals in een harmonieorkest de klarinetten de melodiegroep vormen, vormt de bugelgroep dit binnen de fanfare.

Het Fanfareorkest van Fanfare EMM-Elshout geeft zo’n acht optredens per jaar. Sinds de Langstraatcup in 2012 is opgeheven, waar diverse harmonieën en fanfares aan deelnamen, worden steeds vaker gezamenlijke concerten georganiseerd met orkesten uit de regio. De overige optredens van het Fanfareorkest verschillen van een rondgang door het dorp met Koningsdag tot zelfs een Promconcert in samenwerking met een rockband.

Het fanfareorkest bij het Brunchconcert 2008
Het fanfareorkest bij het Brunchconcert 2008

Het fanfareorkest kent een gezonde doorstroom van jonge muzikanten. Hierdoor wordt er steeds vaker gekozen voor moderne stukken met eigentijdse muzikale accenten. Maar ook bekende muziek uit films en musicals worden regelmatig ten gehore gebracht.

Ook is het Fanfareorkest in de afgelopen jaren succesvol geweest en speelt nu in de vierde divisie. De instapmogelijkheden zijn, met als toelatingseis minimaal het A-diploma, gunstig voor onze leden van het opleidingsorkest of voor muzikanten die elders ervaring hebben opgebouwd. Het aantal leden met een B- of C-opleiding neemt sterk toe evenals het aantal jeugdleden.

Dirigent

Het fanfareorkest staat sinds 1996 onder leiding van Jan van de Sanden. Na de middelbare school studeerde Jan van de Sanden bastuba en HaFa-directie aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. In 1990 studeerde hij af als Docerend Musicus Tuba onder begeleiding van Piet Joris en behaalde hij het Praktijkdiploma HaFa-directie onder begeleiding van Jan van Ossenbruggen. In 1992 behaalde Jan het diploma Uitvoerend Musicus Bastuba. Dit examen werd in de vorm van een complete concertavond met collega-examenkandidaat Hugo Verweij afgenomen in de concertzaal van de Voorste Venne te Drunen. Naast de lessen aan het conservatorium nam Jan ook privélessen tuba bij Prof. Walter Hilgers, tubadocent aan de Hochschule fur Musik te Hamburg. Als tubaist speelde Jan als solotubaist in het Nationaal Jeugd Orkest, remplaceerde hij regelmatig in het Residentie Orkest, Het Brabants Orkest, Limburgs Symfonie Orkest en is hij een van de oprichters van The Dutch Tuba Quartet.

Jan van de Sanden

Op dit moment is Jan werkzaam als afdelingshoofd muziek bij het centrum voor de kunsten de Aleph. Een jonge muziekafdeling die in 2009 is ontstaan uit een fusie van het CMD en de Muzenberg. Naast zijn werk als afdelingshoofd muziek dirigeert hij nog een aantal muziekverenigingen, Kon.Erk. Harmonie Oude Post ‘s-Hertogenbosch, EMM Elshout, Excelsior Genderen en muziekvereniging Alliance Lage Zwaluwe.

Sinds de Langstraatcup in 2012 is opgeheven, waar diverse Harmonieën en Fanfares aan deelnamen, worden steeds vaker gezamenlijke concerten georganiseerd met orkesten uit de regio. De overige optredens van het Fanfareorkest verschillen van een rondgang door het dorp met Koningsdag tot zelfs een Promconcert in samenwerking met een Rockband.