Categorie: Nieuws

De fanfare EMM Elshout bestaat 125 jaar en gaat naar Oostenrijk (Grins)

Het gaat echt gebeuren. De fanfare gaat naar Grins in Oostenrijk. We gaan er een heus concert geven samen met Musikkapelle Grins. In de zomer van 2009 waren de eerste contacten gelegd met de voorzitter van Musikkapelle Grins en nu zullen we op 26 augustus 2011 vertrekken met een bus. Dat wordt vroeg op voor de leden van de fanfare.

De fanfare EMM Elshout bestaat 125 jaar en gaat naar Oostenrijk

Frans en Hein krijgen een lintje!

Met koninginnedag hebben twee van onze trouwe leden, Hein van Dommelen en Frans van Hulten een lintje gekregen. In “De Scherper” stond een mooi artikel:

De heer Hein van Dommelen uit Elshout (79 jaar), LON
In het leven van Hein van Dommelen speelt muziek en fanfaremuziek een zeer centrale rol. In 1955 werd hij lid van Fanfare EMM Elshout en sindsdien is hij uitzonderlijk actief voor de club. Jarenlang gaf hij les, begeleidde hij jeugdleden en stond hij als adviseur van de vereniging klaar. Nu, 56 jaar later, is hij nog steeds zeer actief voor de fanfare.

De heer Frans van Hulten uit Elshout (71 jaar), LON
Het dorp Elshout kent een rijk verenigingsleven, waarbij muziek en zang de boventoon voeren. Frans van Hulten is één van de vrijwilligers die door hun onvermoeibare inzet dat verenigingsleven levendig houden. Vanaf 1950 is hij actief in diverse muziekverenigingen, waarbij zijn betrokkenheid bij de Fanfare EMM sinds 1950 de boventoon voert. Daarnaast is Frans van Hulten al jaren actief voor het carnaval in Elshout, het Elshouts Spektakel, zangkoor Confetti en het orkest De Wiellanders.

Jubileum!

125 jaar Fanfare E.M.M. Elshout, een mijlpaal!

Fanfare E.M.M. bestaat 125 jaar en daar zijn we trots op. Het is een mooie mijlpaal in de lange geschiedenis van de Fanfare. Een prachtig moment waar we niet zomaar bij stil willen staan, maar dat we willen vieren met al onze leden, oud-leden met hun families en met onze sponsoren en vrienden. Met alle mensen uit Elshout, en iedereen die de Fanfare een warm hart toedraagt.

2011 zal een feestjaar worden waarin de Fanfare eens extra uitpakt. Dit betekent dat we voor dit jubileumjaar een speciaal programma in elkaar gezet hebben waarin onze muziek natuurlijk een belangrijke plaats gaat krijgen. De jubileumcommissie heeft tijd noch moeite gespaard om er een fantastisch jaar van te maken. Met als hoogtepunt voor onze leden een uitwisselingsconcert in het buitenland. Maar ook voor de Elshoutse gemeenschap en iedereen die de fanfare een warm hart toedraagt zal er voldoende vermaak zijn en plezier in muziek.
Als je sinds 1886 in een klein dorp als Elshout een bijdrage mag leveren aan de saamhorigheid binnen de gemeenschap dan heb je recht van spreken. Dan ben je een begrip, dan wordt je gevraagd, gerespecteerd en gewaardeerd. Een bron van vertier en voor heel veel mensen ben je een uitlaatklep en een moment van plezier. “We zijn trots op ons Fanfare” is niet voor niets de titel van ons verenigingslied.

Een aantal jaren werkt de Fanfare aan haar imago en ook afgelopen jaar hebben we daar weer een extra impuls aan kunnen geven. Bijvoorbeeld door het stimuleringsfonds van de Rabobank, die ons een grote gift heeft gedoneerd. De Fanfare zal zich in het jubileumjaar presenteren in een geheel nieuwe eigentijdse outfit, dankzij deze gift.

Ik spreek de wens uit dat Fanfare E.M.M. Elshout nog vele jaren een club van vrienden kan zijn die plezier hebben in de muziek en invulling kunnen blijven geven aan de saamhorigheid in ons mooie dorp Elshout.

Francis Pelders

Voorzitter Fanfare E.M.M. Elshout

Jubileumboekjes

Boekjes zijn nog te koop bij Doroté Moonen. Je kunt ze bestellen via de mail.