Bestuur

Het bestuur van fanfare Eendracht Maakt Macht uit Elshout bestaat uit de volgende onderdelen:

     • Het Dagelijks Bestuur

     • Het Algemeen Bestuur, waarin tevens De Evenementencommissie, De Muziekcommissie en de Opleidingscommissie vertegenwoordigd zijn.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden en bepaalt de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de commissies. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt het Algemeen Bestuur voor afhandeling van zaken die niet kunnen wachten op het bijeenroepen van een bestuursvergadering.

 

 

Ariane    
Voorzitter
Ariane Rombouts
Vicevoorzitter
Toon Rombouts
Penningmeester
Karel Jehoel
Secretaris
Vacature

 

Het Algemeen Bestuur bestaat naast de leden van het Dagelijks Bestuur uit de volgende personen:

Adrie Ton  Ariane
Opleiding
Adrie de Bont
Orkestbegeleider
Tonnie Klerks
PR
Ariane Rombouts
     
Muziekcommissie
Bram van der Sanden
Evenementencommissie
Vacature
 

 Contactadres: Meerdijkpark 2 5151 KG Drunen tel: 0416 375535

Email: bestuur@fanfare-emm-elshout.nl


De Evenementencommissie

De commissie is belast met de organisatie van alle evenementen waaraan de vereniging of een gedeelte van de vereniging deelneemt. Aan welke evenementen wordt deelgenomen wordt beslist door het Bestuur. De commissie wordt benoemd door het bestuur.
De voorzitter van de commissie bezoekt als bestuurslid de algemene bestuursvergadering.
De evenementencommissie bestaat uit drie vaste leden met elk een eigen deeltaak.
Voor bepaalde evenementen kan de commissie tijdelijk worden uitgebreid met andere personen.
Onder evenementen worden verstaan alle activiteiten buiten de normale repetities en opleidingsactiviteiten, en buiten de activiteiten waarvoor een apart persoon of commissie door het bestuur is aangewezen, b.v. een Jeugdweekend, Oliebollenactie, etc.
De evenementencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, locatie, horeca, vergunningen, vervoer en informatie van een evenement.
Leden:

  • Gerard Knippels
  • Dré v Logten
  • Christ-Jan vd Aa
  • Vacature (Voorzitter)

Emailadres: evenementencommissie@fanfare-emm-elshout.nl


De Muziekcommissie

Fanfare Eendracht Maakt Macht heeft ieder jaar een aantal vaste optredens. Buiten die vaste optredens komt het regelmatig voor dat we eens iets ‘nieuws’ proberen. Zo heeft de jaarlijkse afsluiting van het seizoen ieder jaar een ander thema. En de Fanfare laat zich ook regelmatig van een andere kant zien met bijvoorbeeld een Promconcert met een rockband en een Disneyconcert met levensgrote filmbeelden.

De muziekcommissie organiseert deze concerten en activiteiten samen met de evenementencommissie. De grootste taak van de muziekcommissie is het zoeken van passende muziek bij alle evenementen van de fanfare. Soms moet er ook gekozen worden uit een lijst met verplichte werken, maar meestal is de muziekcommissie vrij in het kiezen van de muziekstukken. Op die manier is het zowel voor de muzikanten als voor de toeschouwers steeds een verrassing wat er ieder jaar weer op het programma komt.

Leden:

  • Ariane Rombouts
  • Mari de Wit 
  • Bram van der Sanden (voorzitter)

Dirigent Fanfare-orkest: Jan van de Sanden

Emailadres: muziekcommissie@fanfare-emm-elshout.nl


De Opleidingscommissie

De opleidingscommissie zorgt ervoor, dat de jeugd met veel plezier met muziek bezig is en houdt de onderlinge band goed in de gaten. De keuze van de muziekstukken gaat in goed overleg met haar leden.
Zij onderhoudt nauw contact met de basisschool zodat ook de school meer aandacht aan muziek kan geven. Eens per jaar geven haar orkestleden, samen met leden van het grote fanfareorkest, een voorspeelochtend of –middag op school, om aldaar het een en ander aan muziekinstrumenten uit te leggen en te laten horen. Daarbij kunnen de leerlingen op school ook instrumenten uitproberen.
De commissie zorgt met regelmaat voor een min of meer uitdagend concert, waarbij ook vaak ruimte is om solo te spelen. Zie ook de rubriek “Opleiding”.

Leden:

  • Tonnie Klerkx
  • Adrie de Bont (voorzitter)

Emailadres: opleidingscommissie@fanfare-emm-elshout.nl